Báo giá thép tấm

    24.500

    Cập nhật: 10/01/2020 – 14:43 Tình trạng: Mới 100%
    Bảo hành: Chất lượng Nguồn gốc: Nhà máy thép hình
    Loại  Thép Tấm