kẽm buộc 1 ly đen

    20.000

    Cập nhật: 06/10/2022 – 10:05 Tình trạng: Mới 100%
    Bảo hành: COCQ Nguồn gốc: Nhà máy kẽm buộc bình dương
    Loại kẽm buộc xây dựng , buộc liên kết sát sàn  kẽm buộc 1 ly đen