Thép hộp kẽm vuông 25

    85.600

    Cập nhật: 10/01/2020 – 14:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Chất lượng Nguồn gốc: Nhà máy thép Hòa phát
    Loại  Thép Hộp