Thép hộp kẽm vuông 90

    617.300

    Cập nhật: 04/09/2021 – 14:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Chất lượng Nguồn gốc: Nhà máy thép Hòa phát
    Loại  Thép Hộp