Thép ống kẽm 27

    100.800

    Cập nhật: 04/09/2021 – 14:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Chất lượng Nguồn gốc: Nhà máy thép Hòa phát
    Loại  Thép Hộp