Tôn lạnh màu

    255.000

    Cập nhật: 10/01/2020 – 14:43 Tình trạng: Mới 100%
    Bảo hành: Chất lượng Nguồn gốc: Nhà máy thép hộp
    Loại Tôn lạnh