Đổ đất thải không đúng nơi quy định bị xử phạt thế nào?

Rác thải từ công trình xây dựng nếu không được xử lý đúng quy định pháp luật sẽ gây ra những nguy hại khó lường cho môi trường. Trong bài viết sau, VLXD Hiệp Hà sẽ chia sẻ đến bạn những vấn đề về mức phạt khi đổ đất thải không đúng nơi quy định. Đừng bỏ lỡ nhé!

Quy định về xử phạt hành vi đổ đất thải bừa bãi

Căn cứ theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường sẽ có những mức xử phạt như sau:

 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp dưới 1.000 kg sẽ nhận mức phạt: 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 1.000 kg đến 2.000 kg sẽ nhận mức phạt: 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ  2.000 kg đến 3.000 kg sẽ nhận mức phạt: 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 3.000 kg đến 4.000 sẽ nhận mức phạt: 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 4.000 kg đến 5.000 kg sẽ nhận mức phạt: 20.000.000 đồng – 25.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 5.000 kg đến 10.000 kg sẽ nhận mức phạt: 25.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 10.000 kg đến 20.000 kg sẽ nhận mức phạt: 30.000.000 đồng – 35.000.000 đồng. 
do dat thai khong dung noi quy dinh 1
Hình 1: Đổ đất thải không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt khoản tiền tùy vào trọng lượng chất thải nhiều hay ít
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 20.000 kg đến 30.000 kg sẽ nhận mức phạt: 35.000.000 đồng – 40.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 30.000 kg đến 40.000 kg sẽ nhận mức phạt: 40.000.000 đồng – 50.000.000. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 40.000 kg đến 60.000 kg sẽ nhận mức phạt: 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg sẽ nhận mức phạt: 100.000.000 đồng – 150.000.000 đồng. 
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 80.000 kg đến 100.000 kg sẽ nhận mức phạt: 150.000.000 đồng – 200.000.000 đồng.
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, hoặc chất thải rắn công nghiệp trong khoảng từ 100.000 kg trở lên sẽ nhận mức phạt: 200.000.000 đồng – 250.000.000 đồng. 

Hình thức xử phạt bổ sung về đổ đất thải không đúng nơi quy định

Bên cạnh đó bạn cũng cần lưu ý đến các hình thức xử phạt bổ sung dưới đây:

 • Xử phạt các trường hợp vi phạm quy định tại điểm đ khoản 7, điểm g khoản 8, các khoản 9, 10 và 11 Điều này bằng cách: Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng. 
 • Xử phạt các trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 9, 10 và 11 Điều này bằng cách: Tịch thu tang vật hoặc phương tiện được xác định là vi phạm hành chính.
do dat thai khong dung noi quy dinh 2
Hình 2: Trong trường hợp đổ đất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc tích thu tài sản

Qua bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho các bạn những thông tin thực sự hữu ích về những hình thức và mức xử phạt khi đổ đất thải không đúng nơi quy định. Từ đó giúp các bạn lưu ý hơn để không vi phạm quy định của Pháp luật nhé!