Cát xây tô | Cát hồng ngự

    260.000

    Cập nhật: 25/004/2020 – 10:30 Tình trạng: Mới
    Bảo hành: 100% không nhiễm mặn , hợp quy Nguồn gốc: khai thác tại mỏ cát hồng ngự
    Loại : dành cho xây tô   Cát xây tô