Gạch Tuynel Tám Quỳnh

    1.200

    Cập nhật: 10/03/2023 – 14:43Tình trạng: Mới 100%
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Nhà máy gạch tuynel Tám quỳnh
    Loại : gạch nung tuynel phục vụ xây dựng Gạch tuynel tám quỳnh