Cát tô trát

    190.000

    Cập nhật: 27/04/2020 – 14:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ cát xây tô tân châu
    Loại : cốt liệu cho xây tô, làm đường, xây tường, tô trát  Cát xây tô tân châu