Đá 0x4 đen

    230.000

    Cập nhật: 22/03/2021 – 20:28 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ đá vĩnh hải đồng nai 
    Loại : làm đường, san lấp, hạ tầng  Đá 0x4 vĩnh hải