Đá đóng bao

    25.000

    Cập nhật: 10/04/2020 – 14:43Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ đá xây dựng tân cang, đồng nai
    Loại : cốt liệu cho bê tông và vữa , làm đường , san lấp, giải pháp dành cho xây dựng Đá 1×2 đóng bao