Đá đóng bao jumbo 500kg

    0

    Cập nhật: 10/04/2020 – 11:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ đá tân cang
    Loại : cốt liệu cho bê tông và vữa , làm đường , san lấp, phương pháp mới dành cho xây dựng  Đá 1×2 đóng bao jumbo 500kg