Đá xanh biên hòa

    400.000

    Cập nhật: 10/01/2020 – 14:43 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ đá xanh biên hòa
    Loại : cốt liệu cho bê tông và vữa , làm đường , san lấp  Đá 1×2 xanh BH