Đá 5×7 đen

    300.000

    Cập nhật: 14/05/2021 – 06:00 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn hợp quy , iso9001
    Nguồn gốc: Mỏ đá tân cang
    Loại : lăm le móng, lăm le bờ kè (bỏ rọ chống sạt)  , làm đường , san lấp  Đá 5×7 đen tân cang, bình điền