Thép hình I

    0

    Cập nhật: 29/08/2021 – 12:00 Tình trạng: Mới 100% 
    Bảo hành: Hợp chuẩn hợp quy, iso9001 theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng
    Nguồn gốc: Nhà máy sắt thép Posco 
    Loại : Xi măng chuyên dụng để trộn bê tông đạt mac cao, chất lượng   Nhóm: sắt thép xây dựng